Το μικρό μαύρο κουνέλι

Το μικρό μαύρο κουνέλι
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΤο μικρό μαύρο κουνέλι

Βιβλιοπωλείον Σ. Κόντου-Δ. Φυλακτού

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές εικόνες. β. Σχολικοί χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διατηρούσε χαρτογραφική συλλογή με χάρτες διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι συνιστούσαν χρήσιμα διδακτικά βοηθήματα για τα ακόλουθα μαθήματα: Ιστορία, Θρησκευτικά, Φυσική, Φυσιογνωστικά, Φυσική Πειραματική, Φυσική Ιστορία, Κοσμογραφία, Γεωγραφία, Γεωπονικά, Γεωπονικά και Ζωοτεχνία, Ελληνικά (πρόκειται για τα μαθήματα σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία - 1914 και 1929 αντίστοιχα). Η χρήση των χαρτών εξυπηρετούσε την αρχή της εποπτείας και της αυτενέργειας, βασικές διδακτικές αρχές που αποτελούσαν αντικείμενο των παιδαγωγικών συνεδριάσεων του συλλόγου καθηγητών/τριών του Διδασκαλείου Κρήτης, ειδικότερα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα Διδασκαλεία τα γλωσσικά μαθήματα περιελάμβαναν μεταξύ άλλων τη διδασκαλία των μύθων. Το λογοτεχνικό αυτό είδος αξιοποιούσε την αλληγορική διήγηση με σκοπό την εξαγωγή ηθικών συμπερασμάτων. Η ηθικοπλαστική διάσταση του μύθου γινόταν πιο εύληπτη διαμέσου των εικόνων που έπλαθαν οι μαθητές/τριες με τη φαντασία τους. Προέκταση της αφήγησης του μύθου αποτελούσαν οι χάρτες παιδικής λογοτεχνίας, οι οποίοι μέσω των εικόνων τους δημιουργούσαν συμβολισμούς, ενίσχυαν την ικανότητα παρατήρησης και καθιστούσαν ευκολότερη την πρόσληψη του μύθου. Ο χάρτης παιδικής λογοτεχνίας «Το μικρό μαύρο κουνέλι», που εκδόθηκε από το Βιβλιοπωλείον Σ. Κόντου - Δ. Φυλακτού, αποτελεί ανατύπωση παλιότερης έκδοσης του χάρτη, η οποία βρέθηκε στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο. Απεικονίζει το ομώνυμο παραμύθι σε τέσσερις σκηνές. Στην ιστορία περιγράφονται οι περιπέτειες ενός μικρού κουνελιού που αποφασίζει να εγκαταλείψει το αγρόκτημα στο οποίο ζει με τα υπόλοιπα ζώα (κότες, γουρούνι, κατσικάκι και αρνάκι) και να περιπλανηθεί στην εξοχή. Εκεί θα συναντήσει και άλλα ζώα του δάσους, όπως έναν λαγό, έναν βάτραχο και έναν ποντικό.

Χάρτες
IMAGE
Maps
dctype:Image
Cartes

-

42 εκ. × 59 εκ.

-

Παραμύθι


Image

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/5c5b0e86a20cf714f08dca7f496d8cd84e95774f.jpg
https://e-her.org/collection/category/1016/image/760*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)