Φυσικός χάρτης της Ευρώπης

Φυσικός χάρτης της Ευρώπης
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΦυσικός χάρτης της Ευρώπης

Εκδοτικός Οίκος Δ. Δημητράκου

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές εικόνες. β. Σχολικοί χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο διατηρούσε χαρτογραφική συλλογή με χάρτες διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι συνιστούσαν χρήσιμα διδακτικά βοηθήματα για τα ακόλουθα μαθήματα: Ιστορία, Θρησκευτικά, Φυσική, Φυσιογνωστικά, Φυσική Πειραματική, Φυσική Ιστορία, Κοσμογραφία, Γεωγραφία, Γεωπονικά, Γεωπονικά και Ζωοτεχνία, Ελληνικά (πρόκειται για τα μαθήματα σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα για τα Τριτάξια και Πεντατάξια Διδασκαλεία - 1914 και 1929 αντίστοιχα). Η χρήση των χαρτών εξυπηρετούσε την αρχή της εποπτείας και της αυτενέργειας, βασικές διδακτικές αρχές που αποτελούσαν αντικείμενο των παιδαγωγικών συνεδριάσεων του συλλόγου καθηγητών/τριών του Διδασκαλείου Κρήτης, ειδικότερα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. H χρήση των γεωγραφικών χαρτών εξυπηρετούσε την εποπτική πρόσληψη κυρίως των ηπείρων και των κρατών στο μάθημα της Γεωγραφίας. Ο γεωγραφικός χάρτης «Φυσικός χάρτης της Ευρώπης» του εκδοτικού οίκου «Δ. Δημητράκου Α.Ε.» αποτελεί αντίγραφο αντίστοιχου χάρτη που ανήκει στη Συλλογή του Διδασκαλείου Κρήτης. Απεικονίζει τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Ευρώπης (εδάφη χαμηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας, αβαθείς και βαθιές θάλασσες, ποτάμια, πλωτά ποτάμια, ελώδεις εκτάσεις, τούνδρες, αμμώδεις έρημοι, πεδιάδες, λόφοι, ορεινές εκτάσεις, όρη, διώρυγες) και τα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της ηπείρου (σιδηροδρομικές γραμμές και σύνορα κρατών).

Χάρτες
IMAGE
Maps
dctype:Image
Cartes

-

77 εκ. × 128 εκ.

-

Ευρώπη


Image

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/ec71ce723b236a7f847e4fc0129cf29bd0340198.jpg
https://e-her.org/collection/category/1016/image/776*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)