Η απολογία του σχολείου εργασίας

Η απολογία του σχολείου εργασίας
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΗ απολογία του σχολείου εργασίας

Κάστανος Θεόδωρος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο ''Η απολογία του σχολείου εργασίας'' ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Σε αυτό περιέχεται η ομιλία του συγγραφέα Θεόδωρου Κάστανου σε εκπαιδευτικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 1931. Στην ομιλία αυτή είχε υποστηρίξει την ιδέα του Σχολείου Εργασίας, σύμφωνα με την οποία οι σχολικές δραστηριότητες συνδέονται με προβληματικές καταστάσεις της ζωής και επίσης κατανοούνται και επιλύονται μέσα από την ενεργητική συμμετοχή και συνεργασία μαθητών/ τριών και εκπαιδευτικών. Ο Θεόδωρος Κάστανος (1886-1932), παιδαγωγός, διευθυντής σε διάφορα Διδασκαλεία της χώρας και πρωτοπόρος στην ίδρυση της Ζαρίφειου Παιδαγωγικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη, αντλούσε τις παιδαγωγικές θέσεις του από τη μεταρρυθμιστική παιδαγωγική κίνηση της Γερμανίας των αρχών του 20ου αι.. Στην εποχή του είχε επικριθεί έντονα για τις παιδαγωγικές του απόψεις, οι οποίες συνέδεαν το Σχολείο Εργασίας με τη Νέα Αγωγή και το Νέο Σχολείο.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Θεσσαλονίκη

14 εκ. × 21 εκ.
94 page(s)

χ.χ.

Σχολείο εργασίας


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/2da0a069c3e98e3627548681df8c0c2974d689d5.pdf
https://e-her.org/collection/category/1001/book/78*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)