Κάθισμα εκπαιδευτικού

Κάθισμα εκπαιδευτικού
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΚάθισμα εκπαιδευτικού

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών / τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Ένα από τα βασικά έπιπλα που υπήρχαν σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας ήταν το κάθισμα που καθόταν ο διδάσκων ή η διδάσκουσα. Το κάθισμα βρισκόταν πίσω από την έδρα και πάνω στο βάθρο. Εξασφαλιζόταν έτσι ο αποτελεσματικότερος έλεγχος και μια συνολικότερη εποπτεία των σπουδαστών/τριών. Η θέση αυτή και ο συνακόλουθος ρόλος του/της εκπαιδευτικού συνδεόταν με τη μετωπική διδασκαλία και τη μετωπική διάταξη των θρανίων και των μαθητών/τριών, που είχαν κατεύθυνση πάντα προς τον/την διδάσκοντα/ουσα. Το συγκεκριμένο κάθισμα χρησιμοποιήθηκε από τους/τις διδάσκοντες/ουσες του Διδασκαλείου. Είναι ξύλινη, διαθέτει κυλινδρική πλάτη και τα πόδια της είναι επίσης κυλινδρικά. Στο κάθισμά της προστέθηκε αργότερα ταπετσαρία για να συντηρηθεί.

School furniture
3D
Meubles scolaires
Σχολικά έπιπλα
dctype:PhysicalObject

-

40 εκ. × 37 εκ. × 86 εκ.

-

Είδος καθίσματος


3D model

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1018/object/821*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)