Κουρευτική μηχανή
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΚουρευτική μηχανή

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Η κατηγορία «Ποικίλα αντικείμενα» περιλαμβάνει πλήθος αντικειμένων, τα οποία δεν εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες αντικειμένων του Διδασκαλείου Κρήτης, καθώς η χρήση τους δεν μπορεί να συνοψιστεί σε μία συγκεκριμένη λειτουργία. Η πειθαρχία ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής σχολικής πρακτικής την περίοδο του μεσοπολέμου. Ακόμα και στα εγχειρίδια παιδαγωγικής που συμβουλεύονταν οι σπουδαστές/στριες του Διδασκαλείου Κρήτης, το ζήτημα κατείχε σημαντική θέση. Ανάμεσα στις διδασκαλικές πρακτικές που μνημονεύονταν, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, ήταν και οι ποινές, μέρος των οποίων ήταν και το κούρεμα ‘με την ψιλή’. Ο συγκεκριμένος τύπος εργαλείου κουρέματος ονομάζεται κουρευτική μηχανή. Η μηχανή είναι γερμανικής κατασκευής, μάρκας Alcoso. Πρόκειται για μεταλλική χειροκίνητη μηχανή. Έχει δύο αιχμηρές κτενοειδείς λεπίδες που βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην άλλη. Μέσα από το ανοιγοκλείσιμό τους, το οποίο προκαλεί ο/η χρήστης/στρια συμπιέζοντας τις δύο λαβίδες, κόβονται όσες τρίχες βρίσκονται μεταξύ των λαβίδων. Ο ρυθμιστής της απόστασης μεταξύ των λεπίδων είναι κυλινδρικός. Η κουρευτική μηχανή αυτού του τύπου χρησιμοποιήθηκε επίσης για το κούρεμα μαθητών ως ποινή για ανάρμοστη συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο τεκμήριο εντοπίστηκε στα Πρότυπα Δημοτικά σχολεία του Διδασκαλείου Κρήτης.

3D
dctype:PhysicalObject
Εργαλείο κουρέματος (EL)
Haircut tool (EN)
Appareil pour couper les cheveux (FR)

-

17 εκ. × 5 εκ.

-

Μαθητικές ποινές


3D model

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1019/object/845*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)