Σφραγίδα
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΣφραγίδα

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Η κατηγορία «Ποικίλα αντικείμενα» περιλαμβάνει πλήθος αντικειμένων, τα οποία δεν εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες αντικειμένων του Διδασκαλείου Κρήτης, καθώς η χρήση τους δεν μπορεί να συνοψιστεί σε μία ενιαία λειτουργία. Σε αυτά τα αντικείμενα ανήκουν οι υπηρεσιακές σφραγίδες, που χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για να επικυρωθεί η γνησιότητα ενός εγγράφου μαζί με την υπογραφή της διευθυντικής αρχής. Οι σφραγίδες που εντοπίστηκαν στην αρχειακή συλλογή του Διδασκαλείου Κρήτης τοποθετούνταν σε έγγραφα και υπηρεσιακά βιβλία του Διδασκαλείου και των Πρότυπων Δημοτικών Σχολείων. Το συγκεκριμένο αντικείμενο ονομάζεται σφραγίδα. Είναι ξύλινη και αποτελείται από μια κυλινδρική χειρολαβή που στενεύει προς τα κάτω που καταλήγει σε μία στρογγυλή βάση με ανάγλυφη επιφάνεια. Στο κέντρο της βάσης υπάρχει το έμβλημα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και περιμετρικά ένα κείμενο με τα στοιχεία του.

Σχολικά αντικείμενα
3D
Objets scolaires
dctype:PhysicalObject
School items

-

4 εκ. × 8 εκ.

-

Διοικητική λειτουργία


3D model

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1019/object/850*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)