Φωτογραφία διδακτικού προσωπικού και μαθητών/ τριών στο Διδασκαλείο Κρήτης

Φωτογραφία διδακτικού προσωπικού και μαθητών/ τριών στο Διδασκαλείο Κρήτης
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΦωτογραφία διδακτικού προσωπικού και μαθητών/ τριών στο Διδασκαλείο Κρήτης

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Στην αρχειακή συλλογή του Διδασκαλείου εντοπίστηκε πλήθος τεκμηριωτικού υλικού, το οποίο συμβάλλει περαιτέρω στη μελέτη του συνολικού αρχειακού υλικού, φανερώνοντας συναισθηματικές πτυχές των μαθητών/ τριών και του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος. Οι εν λόγω φωτογραφίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών που επισυνάπτονται στα απολυτήριά τους. β. Αναμνηστικές φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού από επισκέψεις και εκδηλώσεις. γ. Φωτογραφίες διευθυντών του Διδασκαλείου. δ. Φωτογραφία διδακτηρίου του Διδασκαλείου. Η συγκεκριμένη φωτογραφία ανήκε στην κατηγορία «Αναμνηστικές φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού από επισκέψεις και εκδηλώσεις». Σε αυτήν εικονίζεται το διδακτικό προσωπικό με τους/ τις μαθητές/ τριες του Διδασκαλείου Κρήτης σε εξωτερικό χώρο του διδακτηρίου.

Photos
IMAGE
Φωτογραφίες
Photographs
dctype:PhysicalObject

-

24 εκ. × 15 εκ.

-

Φωτογραφίες μαθητριών και διδακτικού προσωπικού


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/1020/image/871
https://e-her.org/omeka/files/original/e127c5320e5ba49095c88d30fd1fd51e3dbff871.jpg*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)