Φωτογραφία μαθητή
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΦωτογραφία μαθητή

Το Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο είχε στην κατοχή του πλήθος εποπτικών διδακτικών μέσων (εποπτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός) που χρησιμοποιούνταν κατά την εκπαιδευτική λειτουργία του. Τα μέσα αυτά αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος της κινητής περιουσίας του ιδρύματος, όπως προκύπτει και από την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Διδασκαλείου. Το υλικό και ο εξοπλισμός αυτός διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α. Σχολικές Εικόνες. β. Σχολικοί Χάρτες. γ. Κεντήματα Διδασκαλείου. δ. Σχολικά έπιπλα. ε. Ποικίλα Αντικείμενα συλλογών και σχολικού εξοπλισμού. στ. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού. στ. Εποπτικό υλικό μαθημάτων φυσικών επιστημών. ζ. Γραφική ύλη. Στην αρχειακή συλλογή του Διδασκαλείου εντοπίστηκε πλήθος τεκμηριωτικού υλικού, το οποίο συμβάλλει περαιτέρω στη μελέτη του συνολικού αρχειακού υλικού, φανερώνοντας συναισθηματικές πτυχές των μαθητών/ τριών και του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος. Οι εν λόγω φωτογραφίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α. Φωτογραφίες μαθητών/ τριών που επισυνάπτονται στα απολυτήριά τους. β. Αναμνηστικές φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού από επισκέψεις και εκδηλώσεις. γ. Φωτογραφίες διευθυντών του Διδασκαλείου. δ. Φωτογραφία διδακτηρίου του Διδασκαλείου. Η συγκεκριμένη φωτογραφία ανήκε στην κατηγορία «Φωτογραφίες μαθητών/ τριών που επισυνάπτονται στα απολυτήριά τους». Σε αυτήν εικονίζεται ο μαθητής του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο, Καραμπάτσος Χρίστος του Αλεξάνδρου, όπως αποτυπώνεται στη φωτογραφία που είχε επισυναφθεί στο απολυτήριο που έλαβε από το Γυμνάσιο Πύλου. Το παρόν έγγραφο, που εκδόθηκε στις 31/08/1931, αποτέλεσε βασικό δικαιολογητικό για την εγγραφή του στο Διδασκαλείο.

Photos
IMAGE
Φωτογραφίες
Photographs
dctype:PhysicalObject

-

3 εκ. × 6 εκ.

-

Φωτογραφίες μαθητών/ τριών και διδακτικού προσωπικού


Image

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/7ae81a4b550258bd05c424a0694eb564064e81b2.jpg
https://e-her.org/collection/category/1020/image/881*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)