Νεοελληνική μετρική

Νεοελληνική μετρική
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
The hyperlink to the digital file is temporally not available due to maintenance works in the repository*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΝεοελληνική μετρική

Σταύρου Θρασύβουλος

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο λειτουργούσε δανειστική βιβλιοθήκη από την έναρξη της λειτουργίας του το 1901. Επρόκειτο για μια πολύ σημαντική υπηρεσία, που παρείχε μορφωτικά μέσα στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες της εποχής. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Διδασκαλείου δεν είχε ακόμη ιδρυθεί στο Ηράκλειο δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Στον τελευταίο σωζόμενο συγκεντρωτικό κατάλογο βιβλίων του Διδασκαλείου εντοπίστηκαν 666 τίτλοι, ενταγμένοι σε 5 Ταξιθετικές Κατηγορίες (Τ.Κ.): α. Γράμματα - Επιστήμαι – Τέχναι. β. Επιστημονικά. γ. Ελεύθερα αναγνώσματα. δ. Βοηθητικά. ε. Διδακτικά. Η ανωτέρω ταξινόμηση δεν αντιστοιχούσε σε κάποια αυστηρή θεματική κατηγοριοποίηση με δεδομένο ότι ορισμένα βιβλία ίδιας θεματικής ταξινομήθηκαν σε διαφορετικές Τ.Κ.. Η Τ.Κ. «Επιστημονικά» περιελάμβανε βιβλία που αφορούσαν θέματα παιδαγωγικά, ψυχολογίας, διδακτικής και ειδικής διδακτικής ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, λαογραφίας, ιστορίας, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και ξένη λογοτεχνία. Το βιβλίο "Νεοελληνική μετρική" ανήκε στην κατηγορία «Επιστημονικά» της δανειστικής βιβλιοθήκης του Διδασκαλείου Κρήτης στο Ηράκλειο. Ο συγγραφέας Θρασύβουλος Σταύρου (1886-1979) ήταν φιλόλογος, μεταφραστής και ποιητής, είχε συνεργαστεί με τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη και ανήκε στους υποστηρικτές της δημοτικής γλώσσας. Το βιβλίο συνιστά ένα βοήθημα για την ανάλυση του ποιητικού λόγου. Αρχικά εξηγούνται τα κύρια σημεία της νεοελληνικής μετρικής και στη συνέχεια αναλύονται, μέσα από παραδείγματα, τα είδη των στίχων με βάση τους ρυθμούς (ιαμβικός, τροχαϊκός, αναπαιστικός, δαχτυλικός, μεικτός). Έπειτα αναφέρεται η ομοιοκαταληξία, τα είδη και η χρήση της, τα συμπλέγματα στίχων, τα ποιητικά έργα με σταθερή μορφή και μέτρο. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το τελευταίο κεφάλαιο που αφορά τα στιχουργικά παιχνίδια, τα οποία παραπέμπουν στις σημερινές ασκήσεις δημιουργικής γραφής.

bibo:Book
Book
TEXT
Livre
Βιβλίο

Εν Αθήναις

136 page(s)
14 εκ. × 21 εκ.

1930Ελληνική γλώσσα-μετρική και ρυθμική


Text

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/omeka/files/original/e6e2951512044d0573aed4e8a4518aede8cbee6d.pdf
https://e-her.org/collection/category/1001/book/88*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)