Ενδεικτικά αρρένων και θηλέων

Ενδεικτικά αρρένων και θηλέων
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC 4.0

Attribution-NonCommercial
CC_BY_NCΕνδεικτικά αρρένων και θηλέων

Διδασκαλείο Κρήτης

Στο Διδασκαλείο Κρήτης στο Ηράκλειο (1901-1933) η διοικητική λειτουργία και η αρχειοθέτηση υπηρεσιακών εγγράφων είχε ανατεθεί στο διδακτικό προσωπικό, καθώς δε λειτουργούσε Γραμματεία λόγω έλλειψης διοικητικού προσωπικού. Ένα μέρος των υπηρεσιακών εγγράφων αποτελούσαν τα «Λυτά Έγγραφα», τα οποία περιείχαν την αλληλογραφία του Διδασκαλείου με το Υπουργείο Παιδείας και λοιπούς υπηρεσιακούς φορείς. Τα «Λυτά Έγγραφα» που διασώθηκαν διακρίνονται σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιέχει έγγραφα που θεωρούνταν προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή των μαθητών/ τριών στις εισιτήριες εξετάσεις και πιο συγκεκριμένα: α. Δικαιολογητικά υποψήφιωνγια τις εισιτήριες εξετάσεις. β. Τίτλοι υποψήφιων για τις εισιτήριες εξετάσεις. γ. Αιτήσεις υποψήφιων σπουδαστών. δ. Πιστοποιητικά ηλικίας. ε. Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. στ. Ιατρικές βεβαιώσεις. ζ. Έγγραφα που αφορούν τη φοίτηση των σπουδαστών. Η δεύτερη κατηγορία περιέχει Ενδεικτικά αρρένων και θηλέων. Η τρίτη κατηγορία περιέχει έγγραφα που αφορούσαν την καθημερινή διοικητική λειτουργία του Διδασκαλείου και πιο συγκεκριμένα: α. Εγκύκλιοι. β. Αιτήσειςαπορριφθέντων για τις εισιτήριες εξετάσεις. γ. Τηλεγραφήματα. δ. Κτηριακά θέματα. ε. Έγγραφα διοικητικής λειτουργίας. στ. Έγγραφα για τη βιβλιοθήκη. ζ. Οικονομικά έγγραφα. η. Έγγραφα διδακτικού προσωπικού. Η τέταρτη κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες υποκατηγορίες: α. Έγγραφα Προσαρτημένου Δημοτικού σχολείου. β. Έγγραφα Μονοτάξιου Διδασκαλείου Μετεκπαίδευσης Δασκάλων. Τα «Ενδεικτικά» είναι επίσημα έγγραφα που εξέδιδε το Διδασκαλείο Κρήτης. Επιβεβαίωναν την προαγωγή μαθητών και μαθητριών από τη μία τάξη στην επόμενη και περιείχαν τα ακόλουθα στοιχεία: αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού, αύξοντα αριθμό ενδεικτικού, ονοματεπώνυμο μαθητή ή μαθήτριας, τόπο καταγωγής, ηλικία, επάγγελμα πατέρα, σχολικό έτος, τάξη φοίτησης, περιγραφικό βαθμό προαγωγής, αριθμητικό βαθμό προαγωγής, διαγωγή, ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή διευθυντή. Σημειώνεται ότι στα ενδεικτικά κατά την περίοδο του Μεικτού Διδασκαλείου Ηρακλείου (Τριτάξιου και Πεντατάξιου, 1929-1935) περιλαμβανόταν και αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας που λάμβανε ο/η μαθητής/τρια. Στα ενδεικτικά του Πεντατάξιου Διδασκαλείου αναγραφόταν και η τάξη στην οποία θα συνέχιζε ο/η μαθητής/τρια. Στο αρχειακό υλικό του Διδασκαλείου έχουν διασωθεί πέντε τόμοι υπό τον τίτλο «Ενδεικτικά». Καλύπτουν την περίοδο 1915-1935. Με βάση τον τύπο του Διδασκαλείου που χορηγούσε τα ενδεικτικά, προκύπτουν δύο κατηγορίες Ενδεικτικών: Ενδεικτικά από το Πεντατάξιο Διδασκαλείο την περίοδο 1929-1935 και Ενδεικτικά από το Τριτάξιο Διδασκαλείο την περίοδο 1915-1935. Τα Τριτάξια Διδασκαλεία καταργήθηκαν το σχολικό έτος 1929-1930 με τον Ν. 4368 /1929, όμως έως και την αποφοίτηση των τελευταίων μαθητών και μαθητριών αυτού του τύπου στο Ηράκλειο λειτουργούσαν παράλληλα το Τριτάξιο και το Πεντατάξιο Διδασκαλείο.

Υπηρεσιακό έγγραφο
bibo:Document
Official document
Document officiel de travail
TEXT

Ηράκλειο Κρήτης

1ος τόμος: 20 εκ. × 29 εκ., 20 εκ. × 30 εκ., 20 εκ. × 31 εκ., 22 εκ. × 32 εκ., 22 εκ. × 33 εκ., 2ος τόμος: 24 εκ. × 32 εκ., 24 εκ. × 33 εκ., 3ος τόμος: 23 εκ. × 32 εκ., 4ος τόμος: 25 εκ. × 35 εκ., 5ος τόμος: 25 εκ. ×35 εκ.

1915-1935Τίτλοι σπουδών


1ος τόμος (1915-1923), 2ος τόμος (1924-1928), 3ος τόμος (1929-1931), 4ος τόμος (1931-1933), 5ος τόμος (1930-1935)
1391

Greek

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

other

https://e-her.org/collection/category/2901/document/9
https://e-her.org/omeka/files/original/b394097f32e591224d57d432212b83a4d317fc59.pdf*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)