ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. Ι.Ν.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια ΔιανομήΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ κ. Ι.Ν.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός (EL)

Ανάτυπον από το περιοδικό "Παρνασσός", Τόμοσ Κ.Β' (1980), σσ. 161-168. Το πρωτότυπο διατίθεται στη βιβλιοθήκη του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού.

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός (EL)

Image
Από το 1970 έως σήμερα
Εκδόσεις του Φ.Σ.Π.

Ελλάδα


2015


περιοδικά
πρόσκληση


Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός (EL)

Κείμενο/PDF

image/jpeg

Ελληνική γλώσσα

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

http://hdl.handle.net/11725/0005000270
http://services.lsparnas.evolution-isa.gr/lsparnas/item/270*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.