Χορτοκοπτικό για τη κοπή Γκαζόν γηπέδου Δήμου Αντιγονιδών

Χορτοκοπτικό για τη κοπή Γκαζόν γηπέδου Δήμου Αντιγονιδών

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας   

Αποθετήριο :
Μέδουσα   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY 4.0

Αναφορά Δημιουργού
CC_BYΧορτοκοπτικό για τη κοπή Γκαζόν γηπέδου Δήμου Αντιγονιδών (EL)
Use of lawn mower on the football yard of Antigonidon Municipality (EN)

Καραντώνας Νικόλας χειριστής (EL)
1 φωτογραφία: έγχρ.; 15Χ10 εκ. (EL)
Αντίγραφο (EL)

Τασιόπουλος , Αναστάσιος -- Διαθέτης (EL)

[Φωτογραφία] (EL)

19__

Συλλογή Τοπικού Ενδιαφέροντος (EL)
Συλλογή Αναστάσιου Τασιόπουλου (EL)
Γεωργικά μηχανήματα (EL)
Local Interest Collection (EN)
Agricultural machinery (EN)
Anastasios Tasiopoulos' Collection (EN)


[Αλεξάνδρεια]: [χ.ό.],19__ (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.