Η βασιλοπούλα Λινδαγκιούλ, περσικό παραμύθι

Η βασιλοπούλα Λινδαγκιούλ, περσικό παραμύθι

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας   

Αποθετήριο :
Μέδουσα   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY 4.0

Αναφορά Δημιουργού
CC_BYΗ βασιλοπούλα Λινδαγκιούλ, περσικό παραμύθι (EL)

Topelius, Zacharias, (-) -- Συγγραφέας (EN)

48 σ.; 13x18 εκ. (EL)


1911


Περσική λογοτεχνία (EL)
Παιδική λογοτεχνία (EL)


Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Κ. Ζιβίδου,1911 (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.