Πάπα Λέοντος ΙΓ' εγκυκλίου επιστολής έλεγχος, δημοσιευθείς το πρώτον εν τη "Εκκλ. Αληθεία", νυν δε αναθεωρηθείς και εν μέρει διασκευασθείς υπ' αυτού, εκδίδοται αύθις εγκρίσει της ιεράς συνόδου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

Πάπα Λέοντος ΙΓ' εγκυκλίου επιστολής έλεγχος, δημοσιευθείς το πρώτον εν τη

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας   

Αποθετήριο :
Μέδουσα   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY 4.0

Αναφορά Δημιουργού
CC_BYΠάπα Λέοντος ΙΓ' εγκυκλίου επιστολής έλεγχος, δημοσιευθείς το πρώτον εν τη "Εκκλ. Αληθεία", νυν δε αναθεωρηθείς και εν μέρει διασκευασθείς υπ' αυτού, εκδίδοται αύθις εγκρίσει της ιεράς συνόδου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας (EL)

Βρυέννιος, Φ. -- Συγγραφέας (EL)

174 σ.; 15x22 εκ. (EL)
Χωρίς εξώφυλλα (EL)


1882


Καθολική εκκλησία -- Σχέσεις -- Ορθόδοξη ανατολική εκκλησία (EL)
Καθολική Εκκλησία--Σχέσεις (EL)


Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου,1882 (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.