Βιομηχανική επεξεργασία μαστίχας

Βιομηχανική επεξεργασία μαστίχας

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυμα Τεχνολογίας και 'Έρευνας   

Αποθετήριο :
Έργο Mingei   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_SAΒιομηχανική επεξεργασία μαστίχας (EL)
Industrial mastic processing (EN)

Βιομηχανική επεξεργασία μαστίχας όπως πραγματοποιείται στον Σύνδεσμο Μαστιχοπαραγωγών Ομίχας Χίου. (EL)
Industrial mastic processing as performed at the Chios Gum Mastic Growers Association. (EN)


ΧίοςΒίντεο

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

b329ed50-ec95-405d-b026-24c928216d7e
http://www.mingei-project.eu/resource/b329ed50-ec95-405d-b026-24c928216d7e*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.