Άγιος Δημήτριος μετά την φωτιά, 2

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆγιος Δημήτριος μετά την φωτιά, 2 (EL)
St. Dimitrios after the fire, 2, photo by Lykides (EN)

Series 11: Carte Postale, Thessaloniki (EN)

View carte postale of St Dimitrios after the fire, 2, photo by Lykides (EN)

Image (EN)

Κάρτες, Ταχυδρομικές - π.1925-1930 (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) - Αρχαιότητες, Βυζαντινές (EL)
Άγιος Δημήτριος (Ναός : Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) (EL)
Thessalonike (Greece) - Antiquities, Byzantine (EN)
Hagios Demetrios (Church : Thessalonike, Greece) (EN)
Postcards - ca.1925-1930 (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

2009-07-31T08:21:02Z
2009-07-31

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.