δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαμάρα (Αψίδα του Γαλέριου), 1 (EL)
Kamara (Triumph Arch of Galerius), 1 (EN)

Series 11: Carte Postale, Thessaloniki (EN)

View carte postale of Kamara (Triumph Arch of Galerius), 1 (EN)

Image (EN)

Κάρτες, Ταχυδρομικές - π.1925-1930 (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) (EL)
Αψίδα του Γαλέριου (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) (EL)
Galerius, Arch of (Thessalonike, Greece) (EN)
Thessalonike (Greece) (EN)
Postcards - ca.1925-1930 (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

2009-07-29
2009-07-31T08:55:17Z

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.