Καμάρα (Αψίδα του Γαλέριου), 2, (Λάθος περιγραφή στην γαλλική γλώσσα ως η αψίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαμάρα (Αψίδα του Γαλέριου), 2, (Λάθος περιγραφή στην γαλλική γλώσσα ως η αψίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου) (EL)
Kamara (Triumph Arch of Galerius), 2, (Error on the description of carte postale falsely describing it in french as Triumph Arch of Alexander the Great) (EN)

Series 11: Carte Postale, Thessaloniki (EN)

View carte postale of Kamara (Triumph Arch of Galerious), 2,(Error on the description of carte postale falsely describing it in french as Triumph Arch of Alexander the Great), (EN)

Image (EN)

Κάρτες, Ταχυδρομικές - π.1925-1930 (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) (EL)
Αψίδα του Γαλέριου (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) (EL)
Galerius, Arch of (Thessalonike, Greece) (EN)
Thessalonike (Greece) (EN)
Postcards - ca.1925-1930 (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

2009-07-31T09:00:22Z
2009-07-31

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.