δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔείγμα υφαντικής 7 (EL)
Sample of weaving 7 (EN)

Series 6: Samples, Weaving (EN)

Girls School Craft Center, Samples, Sample of weaving 7 (EN)

Image (EN)
Other (EN)

Κουακέροι - Ελλάδα - Εκπαίδευση (EL)
Υφαντική (EL)
Γυναίκες - Εκπαίδευση - Ελλάδα (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Quakers - Greece - Education (EN)
Weaving (EN)
American Farm School (Greece) (EN)
Women - Education - Greece (EN)


American Farm School

2009-09-10T08:22:49Z
2009-09-10

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.