Μαθητές συμμετέχουν στην συγκομιδή άχυρου,6

Μαθητές συμμετέχουν στην συγκομιδή άχυρου,6
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΜαθητές συμμετέχουν στην συγκομιδή άχυρου,6 (EL)
Students harvesting, 6 (EN)

Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life (EN)

View photo of students harvesting, 6 (EN)

Image (EN)


2010-07-02
2010-07-02T10:02:29Z

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Μαθητές (EL)
Άχυρο - Συγκομιδή (EL)
Τρακτέρ (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Tractors (EN)
Wheat straw - Harvesting (EN)
American Farm School - Students (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School

http://archives.afs.edu.gr/handle/5000/698
Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.