Μαθητές συμμετέχουν στην συγκομιδή άχυρου,6

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜαθητές συμμετέχουν στην συγκομιδή άχυρου,6 (EL)
Students harvesting, 6 (EN)

Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life (EN)

View photo of students harvesting, 6 (EN)

Image (EN)

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Μαθητές (EL)
Άχυρο - Συγκομιδή (EL)
Τρακτέρ (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Tractors (EN)
Wheat straw - Harvesting (EN)
American Farm School - Students (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

2010-07-02
2010-07-02T10:02:29Z

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.