Μαθητής τοποθετεί το άροτρο στο άλογο

Μαθητής τοποθετεί το άροτρο στο άλογο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΜαθητής τοποθετεί το άροτρο στο άλογο (EL)
Student putting the plugh (EN)

Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life (EN)

View photo of student putting the plugh (EN)

Image (EN)


2010-07-02
2010-07-02T10:13:30Z

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Μαθητές (EL)
Άροτρο (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Γεωργικά μηχανήματα (EL)
Άλογα (EL)
Horses (EN)
Agricultural machinery (EN)
American Farm School - Students (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School

Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life
http://archives.afs.edu.gr/handle/5000/702*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.