Μαθητές παρακολουθούν μαθήματα οδήγησης τρακτέρ

Μαθητές παρακολουθούν μαθήματα οδήγησης τρακτέρ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΜαθητές παρακολουθούν μαθήματα οδήγησης τρακτέρ (EL)
Students learning to drive a tractor (EN)

Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life (EN)

View photo of students learning to drive a tractor (EN)

Image (EN)


2010-07-02
2010-07-02T10:45:07Z

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Μαθητές (EL)
Τρακτέρ (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Μαθήματα οδήγησης τρακτέρ (EL)
Tractors (EN)
Tractor driving (EN)
American Farm School - Students (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School

http://archives.afs.edu.gr/handle/5000/709
Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.