Μαθητές παρακολουθούν μαθήματα επιδιόρθωσης τρακτέρ

Μαθητές παρακολουθούν μαθήματα επιδιόρθωσης τρακτέρ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΜαθητές παρακολουθούν μαθήματα επιδιόρθωσης τρακτέρ (EL)
Students learning to repair a tractor (EN)

Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life (EN)

View photo of students learning to repair a tractor (EN)

Image (EN)


2010-07-02
2010-07-02T10:56:00Z

Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Μαθητές (EL)
Τρακτέρ (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Τρακτέρ - Επισκευή και συντήρηση (EL)
Tractors (EN)
American Farm School - Students (EN)
Tractors - Maintenance and repair (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School

Box 4. Photographs of People. Photographs: American Farm School Student Life
http://archives.afs.edu.gr/handle/5000/710*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.