Έκθεση στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Ιούνιος 1931

Έκθεση στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Ιούνιος 1931
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΈκθεση στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Ιούνιος 1931 (EL)
American Farm School exhibition, June 1931 (EN)

Box 5. Photographs of People. Photographs: American Farm School Exhibits (EN)

View photo of American Farm School exhibition, June 1931 (EN)

Image (EN)2010-08-02T08:00:10Z
2010-08-02


Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Φωτογραφικά λευκώματα (EL)
Εκθέσεις, Εμπορικές - Ελλάδα (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Εκθέσεις (EL)
Τρακτέρ (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Γεωργικά μηχανήματα (EL)
Tractors (EN)
American Farm School - Photographs (EN)
Agricultural machinery (EN)
American Farm School - Exhibitions (EN)
Trade shows - Greece (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School

http://archives.afs.edu.gr/handle/5000/871
Box 5. Photographs of People. Photographs: American Farm School Exhibits*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.