Χωρικοί στην καθημερινή ζωή, Σεπτέμβριος 1954

Χωρικοί στην καθημερινή ζωή, Σεπτέμβριος 1954
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΧωρικοί στην καθημερινή ζωή, Σεπτέμβριος 1954 (EL)
Village people in everyday life at the village, September 1954 (EN)

Box 7. Photographs of People. Photographs: Village life (EN)

View photo of village people in everyday life at the village, September 1954 (EN)

Image (EN)2010-08-04
2010-08-04T09:36:41Z


Αμερικανική Γεωργική Σχολή - Φωτογραφικά λευκώματα (EL)
Αγροτική ζωή - Ελλάδα (EL)
Τρακτέρ (EL)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Ελλάδα) (EL)
Tractors (EN)
American Farm School - Photographs (EN)
Country life - Greece (EN)
American Farm School (Greece) (EN)


American Farm School

Εικόνα

image/jpeg
application/pdf

Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
American Farm School

http://archives.afs.edu.gr/handle/5000/927
Box 7. Photographs of People. Photographs: Village life*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.