IThrAeg E212: Κατάλογος θεραπευτών της Ίσιδος και του Σαράπιδος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοIThrAeg E212: Κατάλογος θεραπευτών της Ίσιδος και του Σαράπιδος (EL)
IThrAeg E212: Catalogue of devotees of Isis and Sarapis (EN)

Διάστιχο: 0,01. (EL)
Διαστάσεις: τμήμα Α: 0,90x0,48x0,18· τμήμα Β: 0,33x0,48x0,18. (EL)
Ορθογώνια στήλη από μάρμαρο χονδρόκοκκο, ελλιπής το κάτω μέρος. Συναποτελέσθηκε από δύο συνανήκοντα τμήματα (Α και Β), τα οποία αρμόζουν στο ύψος του 41ου στίχου. Αποκρούσεις κατά τις ακμές. Η δεξιά πλευρά του Β αποκεκρουμένη. Στην κύρια όψη του Α διακρίνεται βαθύ τραύμα της επιφανείας από την άροση. Κάτω από τον στίχο 13, διαγράφεται ελαφρά, οριζόντια εσοχή, καθώς η επιφάνεια της στήλης κάτω από το σημείο αυτό έχει επιμελώς αποξεσθεί. Τα ονόματα των στίχων 13 και εξής έχουν χαραχθεί με γράμματα μικρότερα, πιθανώς σε λίγο μεταγενέστερη φάση. Ίσως η πλάκα να είχε χρησιμοποιηθεί σε πρώτη φάση ανεστραμμένη και το αρχικό κείμενο να αποξέσθηκε προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί ο λίθος. Το πιθανότερο όμως είναι ότι ο χαράκτης του καταλόγου άρχισε εκ παραδρομής την χάραξη από το κάτω μέρος της στήλης και, όταν συνειδητοποίησε το σφάλμα του, απέξεσε την επιφάνεια, αποκατέστησε την πλάκα στην ορθή της θέση και επανέλαβε εξ αρχής την χάραξη στο άνω μέρος της. (EL)
Οι διαστάσεις των γραμμάτων και διαστίχων στις πρόσθετες εγγραφές στο δεξιό της στήλης ποικίλλουν. Ύψος γραμμάτων: στ. 1-12: 0,015· στ. 13-μέχρι τέλους: 0,010. (EL)
μάρμαρο, χονδρόκοκκο (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

στήλη (EL)

κατάλογος (EL)
Επιγραφική (EL)
μάρμαρο, χονδρόκοκκο (EL)
Επιγραφές (EL)
στήλη (EL)


Publisher: Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών - Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος
Author: Ἀντιγόνη Ζουρνατζῆ.
Title: "Ἐπιγραφὲς τῆς Θράκης τοῦ Αἰγαίου, μεταξὺ τῶν ποταμῶν Νέστου καὶ Ἕβρου (Νομοὶ Ξάνθης, Ῥοδόπης καὶ Ἕβρου)"
Author: Μαρία Γαβριέλλα Παρισάκη.
Date: 2005
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Place: Ἀθῆναι
Author: Σελήνη Ψωμᾶ.
Author: Λουίζα Δ. Λουκοπούλου.

Ροδόπη, Μαρώνεια, θέση Παραθύρα (EL)

2ος - 1ος π.Χ. αι.

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.