IThrAeg E104: Επιτύμβιο του Αυλουζένεως, γιου του Διασένεως

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοIThrAeg E104: Επιτύμβιο του Αυλουζένεως, γιου του Διασένεως (EL)
IThrAeg E104: Epitaph of Aulouzenis son of Diasenes (EN)

Ανάγλυφο από λευκό, χονδρόκοκκο μάρμαρο, με αετωματική επίστεψη. Η κύρια όψη φέρει ανάγλυφη παράσταση νεκροδείπνου και στο άνω αριστερό άκρο παράσταση ήρωος ιππέως. Στην σκηνή του νεκροδείπνου διακρίνονται στο κέντρο δύο ανακεκλιμένες μορφές με τράπεζα ενώπιόν τους, οι οποίες πλαισιώνονται εκατέρωθεν από δύο καθήμενες, μία ανδρική στην δεξιά πλευρά και μία γυναικεία στην αριστερή. Μεταξύ της ανδρικής μορφής και της τράπεζας διακρίνεται μία ακόμη μικρή όρθια μορφή. Από την παράσταση του ήρωος ιππέως διακρίνεται ο ίππος σε καλπασμό προς τα δεξιά και ο ιππεύς, ο οποίος φέρει χλαμύδα. Η επιφάνεια του λίθου έχει έντονα διαβρωθεί. (EL)
μάρμαρο, λευκό, χονδρόκοκκο (EL)
Επί του κανόνος, κάτω από την ανάγλυφη παράσταση, βρίσκονται χαραγμένες δύο επιγραφές: μία δίστιχη (α) που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κανόνος, και μία δεύτερη, τετράστιχη (β), χαραγμένη κάτω από την καθήμενη μορφή στο δεξιό άκρο της στήλης. Ύψος γραμμάτων: α) στ. 1: 0,012 (π.χ. το Δ) - 0,030 (το αρχικό Α)· στ. 2: 0,010-0,023· β) 0,010-0,020. (EL)
Διάστιχο: α) 0,01-0,03· β) 0,001-0,005. (EL)
Διαστάσεις: 0,67x1,01x0,24. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

ανάγλυφο (EL)

Επιγραφική (EL)
ανάγλυφο (EL)
Επιγραφές (EL)
μάρμαρο, λευκό, χονδρόκοκκο (EL)
Επιτύμβια επιγραφή (EL)
επιτύμβια (EL)
Funerary Inscription (EN)


Publisher: Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών - Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος
Author: Ἀντιγόνη Ζουρνατζῆ.
Author: Μαρία Γαβριέλλα Παρισάκη.
Date: 2005
Title: "Ἐπιγραφὲς τῆς Θράκης τοῦ Αἰγαίου, μεταξὺ τῶν ποταμῶν Νέστου καὶ Ἕβρου (Νομοὶ Ξάνθης, Ῥοδόπης καὶ Ἕβρου)"
Place: Ἀθῆναι
Author: Σελήνη Ψωμᾶ.
Author: Λουίζα Δ. Λουκοπούλου.
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων

Καβάλα, Τόπειρος, χώρα Τοπείρου, θέση Κάτω Χαράδρα (EL)

3ος μ.Χ. αι.

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.