IThrAeg E180: Ψήφισμα των Μαρωνιτών για την διασφάλιση της ελευθερίας και αυτονομίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοIThrAeg E180: Ψήφισμα των Μαρωνιτών για την διασφάλιση της ελευθερίας και αυτονομίας (EL)
IThrAeg E180: Decree of Maroneia on the preservation of the city’s freedom and autonomy (EN)

Στο κατώτερο μέρος της στήλης (στίχοι 84-97 = C30-37), η κύρια επιφάνεια εμφανίζει ελαττώματα (τρύπες), τα οποία παρέκαμψε ο χαράκτης (στο κείμενο σημειώνονται ως κενά). Χάραξη επιμελής, χωρίς την βοήθεια οδηγών. Μικρός αριθμός συμπιλημάτων. Η πυκνότερη χάραξη των γραμμάτων στους στίχους Β32-39) αποδόθηκε σε μεταγενέστερη προσθήκη αυτών των στίχων. Σε πολύστιχες επιγραφές, η πύκνωση των τελευταίων στίχων είναι συνηθισμένο φαινόμενο και οφείλεται κατά κανόνα σε κακό αρχικό υπολογισμό του χαράκτη. Ενδεικτική εξ άλλου της δυσκολίας αλλά και της πλημμελούς επιμέλειας με την οποία ο χαράκτης αντιμετώπισε την καταγραφή του σημαντικότατου αυτού κειμένου είναι και οι όχι σπάνιες διττογραφίες, παραλείψεις γραμμάτων ή και συλλαβών που επισημάνθηκαν ήδη από τον πρώτο εκδότη. (EL)
Διαστάσεις: τμήμα Α: 0,688x0,440x0,145· τμήμα Β: 0,510x0,485x0,160. (EL)
μάρμαρο, θασιακό (EL)
Τμήμα Β. Απότμημα ορθογώνιας στήλης από θασιακό μάρμαρο, αποκεκρουμένο το άνω και κάτω μέρος. Η οπίσθια όψη, αδρώς εργασμένη, διατηρεί κατάλοιπα κονιάματος από τη δεύτερη χρήση του λίθου. (EL)
Τμήμα Α. Το άνω μέρος ορθογώνιας στήλης από θασιακό μάρμαρο. Σώζει το μεγαλύτερο μέρος της οριζόντιας επιστέψεως, με το κεντρικό και το αριστερό ακρωτήριο. Η άνω δεξιά γωνία (με το αντίστοιχο ακρωτήριο και το κατώτερο μέρος της στήλης) αποκεκρουμένα. Η οπίσθια όψη, αδρώς εργασμένη, διατηρεί κατάλοιπα κονιάματος από τη δεύτερη χρήση του λίθου. (EL)
Ύψος γραμμάτων: τμήμα Α: 0,007-0,012· τμήμα Β: 0,007-0,010. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

στήλη (EL)

Επιγραφική (EL)
Επιγραφές (EL)
μάρμαρο, θασιακό (EL)
ψήφισμα (EL)
στήλη (EL)


Publisher: Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών - Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος
Author: Ἀντιγόνη Ζουρνατζῆ.
Title: "Ἐπιγραφὲς τῆς Θράκης τοῦ Αἰγαίου, μεταξὺ τῶν ποταμῶν Νέστου καὶ Ἕβρου (Νομοὶ Ξάνθης, Ῥοδόπης καὶ Ἕβρου)"
Author: Μαρία Γαβριέλλα Παρισάκη.
Date: 2005
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Place: Ἀθῆναι
Author: Σελήνη Ψωμᾶ.
Author: Λουίζα Δ. Λουκοπούλου.

Έβρος, Σαμοθράκη, ιερό Μεγάλων θεών (EL)

41 - 42 μ.X.
46 μ.X.

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.