IThrAeg E461: Αναθηματική στον Δία Ύψιστο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοIThrAeg E461: Αναθηματική στον Δία Ύψιστο (EL)
IThrAeg E461: Dedication to Zeus Hypsistos (EN)

Διαστάσεις: -x-x-. (EL)
Στην κύρια όψη του μνημείου σώζεται μέρος άτεχνης, ανάγλυφης (ουσιαστικά εγχάρακτης) παραστάσεως, η οποία πληρούσε το κενό κάτω από την επιγραφή. Αριστερά εικονίζεται μικρού μεγέθους ανδρική ιματιοφόρος μορφή κατ’ ενώπιον. Προτείνει τον δεξιό βραχίονα προς το μέσον του μνημείου, το οποίο φαίνεται ότι καταλάμβανε παράσταση ορθίου αετού κατ’ ενώπιον (αναγνωρίζεται το άκρο της δεξιάς πτέρυγος). Στην κύρια όψη του μνημείου σώζονται τα πρώτα γράμματα πολύστιχης επιγραφής. Στο κυμάτιο της βάσεως με χαρακτήρες διαφορετικούς και με αραιή διάταξη αδιάγνωστη λέξη. (EL)
μάρμαρο (EL)
Το αριστερό μέρος μαρμάρινης ορθογώνιας στήλης (;). Το αρχικά ορθογώνιο μνημείο έχει επιμελώς αποκοπεί δεξιά καθ’ ύψος προκειμένου να αξιοποιηθεί σε δεύτερη χρήση. Σώζεται το αριστερό ήμισυ με τον αριστερό κρόταφο και τμήμα των ανάγλυφων κυματίων της βάσεως. Το άνω πέρας αποκεκρουμένο. (EL)
Διάστιχο: -. (EL)
Ο στίχος 10 στο κυμάτιο της βάσεως με χαρακτήρες διαφορετικούς και με αραιή διάταξη. Ύψος γραμμάτων: -. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

στήλη (EL)

μάρμαρο (EL)
Επιγραφική (EL)
Αναθηματική επιγραφή (EL)
Επιγραφές (EL)
αναθηματική (EL)
στήλη (EL)
Votive Inscription (EN)


Author: Ἀντιγόνη Ζουρνατζῆ.
Title: "Ἐπιγραφὲς τῆς Θράκης τοῦ Αἰγαίου, μεταξὺ τῶν ποταμῶν Νέστου καὶ Ἕβρου (Νομοὶ Ξάνθης, Ῥοδόπης καὶ Ἕβρου)"
Author: Μαρία Γαβριέλλα Παρισάκη.
Publisher: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος
Date: 2005
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Place: Ἀθῆναι
Author: Σελήνη Ψωμᾶ.
Author: Λουίζα Δ. Λουκοπούλου.

Άγνωστο (EL)

3ος μ.Χ. αι.

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.