ΕΑΜ 121: Επιτύμβια της Αμμίας του Κρατεύου και τριών ακόμη ατόμων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΑΜ 121: Επιτύμβια της Αμμίας του Κρατεύου και τριών ακόμη ατόμων (EL)
ΕΑΜ 121: Epitaphs of Ammia daughter of Krateuas and three more persons (EN)

Διαστάσεις: 1,43x0,655x0,153. (EL)
Μαρμάρινη επιτύμβια ανάγλυφη στήλη, ελλιπής επάνω και κάτω δεξιά, απολεπισμένη δεξιά και επάνω αριστερά. Παραστάσεις μέσα σε δύο επάλληλα τετράπλευρα βαθύσματα: Α) επάνω, από αριστερά προς τα δεξιά, καλυπτροφόρος γυναίκα, καθισμένη σε δίφρο, και ανακεκλιμένος ιματιοφόρος άνδρας με κάνθαρο στο αριστερό του χέρι. Μπροστά από τον άνδρα χαμηλό τραπέζι με εδέσματα. Πίσω από τον άνδρα το επάνω μέρος μικρής θεραπαινίδας προς τα αριστερά που κρατά στα δυο της χέρια κιβωτίδιο. Β) Κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά, μικρή θεραπαινίδα με κιβωτίδιο στην αγκαλιά, καλυπτροφόρος γυναίκα κατενώπιον και ιππέας προς τα αριστερά. (EL)
μάρμαρο (EL)
Επιγραφές (α) στην ταινία επάνω από την πρώτη παράσταση και (β) στην ταινία ανάμεσα στις δύο παραστάσεις. Ύψος γραμμάτων: 0,014-0,032. (EL)
Διάστιχο: 0,002-0,014. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

στήλη (EL)

μάρμαρο (EL)
επιτύμβιες (EL)
Επιγραφική (EL)
Επιγραφές (EL)
στήλη (EL)


Title: "Ἐπιγραφὲς Ἄνω Μακεδονίας (Ἐλίμεια, Ἐορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ὀρεστίς). Τόμος Α΄: Κατάλογος ἐπιγραφῶν"
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Place: Ἀθήνα
Date: 1985
Author: Γιάννης Τουράτσογλου.
Author: Ἀθανάσιος Δ. Ριζάκης.

Μακεδονία, Κοζάνη, Ρυάκι / Εορδαία (EL)

1ος π.Χ. αι. - 1ος μ.Χ. αι.

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.