ΕΑΜ 117: Απελευθερωτικές πράξεις των Λουκίου, Αγαθέας και Πρωτογένη, δούλων της Αυρηλίας Ζωίχης, με ανάθεση στην Ενοδία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

275 - 276 (EL)
ΕΑΜ 117: Απελευθερωτικές πράξεις των Λουκίου, Αγαθέας και Πρωτογένη, δούλων της Αυρηλίας Ζωίχης, με ανάθεση στην Ενοδία (EL)
ΕΑΜ 117: Manumission acts of Loukios, Agathea and Protogenes, slaves of Aurelia Zoiche, by dedication to Enodia (EN)

Διαστάσεις: 0,935x0,45x0,16. (EL)
γρανίτης, ερυθρόφαιος (EL)
Επιγραφές α και β στην εξωτερική μακριά πλευρά. Ύψος γραμμάτων: 0,015-0,036. (EL)
Τμήμα θυρώματος από ερυθρόφαιο γρανίτη (αρχιτεκτονική; επένδυση) αποτελούμενο από πεσσοειδή παραστάδα με ιωνική βάση και συμφυή αρράβδωτο ημικίονα. Η πίσω επιφάνεια αδρά επεξεργασμένη. (EL)
Διάστιχο: 0,009-0,002. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

θύρωμα (EL)

γρανίτης, ερυθρόφαιος (EL)
Επιγραφική (EL)
απελευθερωτικές (EL)
Επιγραφές (EL)
θύρωμα (EL)

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) (EL)
Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Title: "Ἐπιγραφὲς Ἄνω Μακεδονίας (Ἐλίμεια, Ἐορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ὀρεστίς). Τόμος Α΄: Κατάλογος ἐπιγραφῶν"
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Place: Ἀθήνα
Date: 1985
Author: Γιάννης Τουράτσογλου.
Author: Ἀθανάσιος Δ. Ριζάκης.

Μακεδονία, Κοζάνη, Εξοχή / Εορδαία (EL)

275/276 μ.Χ. (μακεδονική χρονολογία)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.