IThrAeg E433: Αναθηματική στους αυτοκράτορες Σεπτίμιο Σεβήρο και Καρακάλλα, με καταγραφή καταμερισμού έργων οδοποιΐας στις φυλές της Τραϊανουπόλεως

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοIThrAeg E433: Αναθηματική στους αυτοκράτορες Σεπτίμιο Σεβήρο και Καρακάλλα, με καταγραφή καταμερισμού έργων οδοποιΐας στις φυλές της Τραϊανουπόλεως (EL)
IThrAeg E433: Dedication to emperors Septimius Severus and Caracalla, recording division of labour for road work among the tribes of Traianoupolis (EN)

Ύψος γραμμάτων: Α: 0,06 ο Σαμοθράκης, 0,03 ο Kalinka. Β: 0,02-0,04. Β: 0,02-0,04. (EL)
μάρμαρο (EL)
Αν πράγματι οι δύο λίθοι Α και Β ανήκουν, όπως υποστηρίχθηκε (Mottas), στην ίδια στήλη (υπογραμμίζεται η αισθητή διαφορά στο παραδιδόμενο πάχος των δύο τμημάτων), μικρό μόνον σημείο επαφής πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους στο ύψος του δεξιού πέρατος του στίχου 12. (EL)
Α. Το άνω μέρος μαρμάρινης στήλης αποτελούμενο από δύο συνανήκοντα τμήματα. Αποκεκρουμένο κάτω αριστερά και κατά τον δεξιό κρόταφο. Επιστέφεται από εγγεγραμμένο εγχάρακτο αέτωμα με κυκλικό ασπίδιο στο κέντρο του τυμπάνου. Ο πρώτος στίχος διατάσσεται συμμετρικά στο κατώτερο μέρος του τυμπάνου του αετώματος. (EL)
Β. Μεγάλο τμήμα από τον κορμό μαρμάρινης πλάκας, αποκεκρουμένο άνω και αριστερά λοξώς και το κάτω πέρας. Σώζεται ο δεξιός κρόταφος με ελαφρές αποκρούσεις κατά την ακμή. (EL)
Διαστάσεις: Α: 0,70 ο Σαμοθράκης, 0,80 ο Kalinka x0,80 ο Σαμοθράκης, 0,75 ο Kalinka x0,12 ο Kalinka· ύψος αετώματος: 0,20 ο Kalinka. Β: 0,88x0,495x0,175. (EL)
Στο τμήμα Β, διαχωριστικά λέξεων· το Σ γωνιώδες. Διάστιχο: Β: 0,01-0,015. (EL)
Δυο συνανήκοντα (?) τμήματα μαρμάρινης πλάκας. Βρέθηκαν ανεξαρτήτως, σε διαφορετικούς χρόνους, στα ερείπια της Τραϊανουπόλεως και κατέληξαν σε διαφορετικά Μουσεία. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

πλάκα (EL)

πλάκα (EL)
μάρμαρο (EL)
Επιγραφική (EL)
καταμερισμός έργων οδοποιΐας (EL)
Επιγραφές (EL)


Author: Ἀντιγόνη Ζουρνατζῆ.
Title: "Ἐπιγραφὲς τῆς Θράκης τοῦ Αἰγαίου, μεταξὺ τῶν ποταμῶν Νέστου καὶ Ἕβρου (Νομοὶ Ξάνθης, Ῥοδόπης καὶ Ἕβρου)"
Author: Μαρία Γαβριέλλα Παρισάκη.
Publisher: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος
Date: 2005
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Place: Ἀθῆναι
Author: Σελήνη Ψωμᾶ.
Author: Λουίζα Δ. Λουκοπούλου.

Έβρος, Τραϊανούπολη (EL)

202 μ.Χ.

Εικόνα

Λατινική γλώσσα

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.