ΕΑΜ 095: Αναθηματική στη Μητέρα Θεών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΑΜ 095: Αναθηματική στη Μητέρα Θεών (EL)
ΕΑΜ 095: Dedication to the Mother of Gods (EN)

Επιγραφή στο επάνω μέρος της στήλης. Ύψος γραμμάτων: 0,009-0,015. (EL)
μάρμαρο (EL)
Διάστιχο: 0,001-0,007. (EL)
Διαστάσεις: 0,35x0,305x0,055. (EL)
Μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο, θραυσμένο επάνω δεξιά και κάτω αριστερά και απολεπισμένο επάνω αριστερά και κάτω δεξιά. Παράσταση, από δεξιά προς τα αριστερά, ένθρονης προς τα αριστερά Κυβέλης με απολεπισμένη την κεφαλή. Στο δεξί της χέρι, επάνω από καίοντα βωμό, η θεά κρατά φιάλη, ενώ με το διπλωμένο στο στήθος αριστερό της, τύμπανο. Κάτω από τον θρόνο το πρόσθιο τμήμα καθισμένου λιονταριού. Μπροστά από την Κυβέλη, κατενώπιον, με το κεφάλι στραμμένο προς αυτή, όρθιος ο Άττις, με φρυγικό πίλο, χειριδωτό χιτωνίσκο και μακρύ ιμάτιο, κρατά στο δεξί του χέρι κύμβαλο και με το υψωμένο αριστερό καλαύροπα. Η όλη σκηνή εκτυλίσσεται μπροστά από μια αναπεπταμένη οθόνη. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

ανάγλυφο (EL)

μάρμαρο (EL)
Επιγραφική (EL)
Αναθηματική επιγραφή (EL)
ανάγλυφο (EL)
Επιγραφές (EL)
αναθηματική (EL)
Votive Inscription (EN)


Title: "Ἐπιγραφὲς Ἄνω Μακεδονίας (Ἐλίμεια, Ἐορδαία, Νότια Λυγκηστίς, Ὀρεστίς). Τόμος Α΄: Κατάλογος ἐπιγραφῶν"
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Place: Ἀθήνα
Date: 1985
Author: Γιάννης Τουράτσογλου.
Author: Ἀθανάσιος Δ. Ριζάκης.

Μακεδονία, Κοζάνη, Δρέπανο / Εορδαία (EL)

2ος - 1ος π.Χ. αι.

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.