IThrAeg E459: Αναθηματική ενός αγορανόμου της Πλωτινοπόλεως στον Απόλλωνα Κερσηνό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοIThrAeg E459: Αναθηματική ενός αγορανόμου της Πλωτινοπόλεως στον Απόλλωνα Κερσηνό (EL)
IThrAeg E459: Dedication of an agoranomos of Plotinopolis to Apollo Kersenos (EN)

μάρμαρο (EL)
Οι δύο πρώτοι στίχοι έχουν χαραχθεί με κεντρική διάταξη στην επίπεδη επιφάνεια του άβακος της επιστέψεως. Στην πρόσθια επιφάνεια του βωμού επιμελώς χαραγμένη επτάστιχη επιγραφή, το αριστερό τμήμα της οποίας έχει συστηματικά αποξεσθεί. Τα γράμματα του στίχου 8 αραιότερα· εκείνα του τελευταίου στίχου πυκνότερα διατεταγμένα. Ύψος γραμμάτων: στ. 1: 0,025· στ. 2: 0,015· στ. 3-9: 0,020. (EL)
Μαρμάρινος βωμός ή βάση αναθήματος με αρθρωμένη βάση και επίστεψη. Σώζεται ουσιαστικά σε «ημίτομο», καθώς έχει αποκοπεί κατά το βάθος του μνημείου. (Από τον Μπακαλάκη περιγράφεται ως «απολέπισμα βωμού»). Στο σωζόμενο αριστερό πέρας του άβακος της επιστέψεως διακρίνεται ανάγλυφη απόδοση ακρωτηρίου βωμού. Στην άνω επιφάνεια ίχνη σύμφυτου γλυπτού(;). Οι γωνίες της δεξιάς πλευράς αποκεκρουμένες. Μικρές αποκρούσεις κατά τις ακμές. Η οπίσθια όψη λειασμένη, ίσως για δεύτερη χρήση. (EL)
Διαστάσεις: 0,46x0,42x0,09. (EL)
Διάστιχο: στ. 3-9: 0,005-0,01. (EL)

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ ΕΙΕ (EL)

βωμός ή βάση αναθήματος (EL)

μάρμαρο (EL)
βωμός ή βάση αναθήματος (EL)
Επιγραφική (EL)
Αναθηματική επιγραφή (EL)
Επιγραφές (EL)
αναθηματική (EL)
Votive Inscription (EN)


Author: Ἀντιγόνη Ζουρνατζῆ.
Title: "Ἐπιγραφὲς τῆς Θράκης τοῦ Αἰγαίου, μεταξὺ τῶν ποταμῶν Νέστου καὶ Ἕβρου (Νομοὶ Ξάνθης, Ῥοδόπης καὶ Ἕβρου)"
Author: Μαρία Γαβριέλλα Παρισάκη.
Publisher: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος
Date: 2005
Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού - ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Place: Ἀθῆναι
Author: Σελήνη Ψωμᾶ.
Author: Λουίζα Δ. Λουκοπούλου.

Έβρος, Πλωτινόπολη, λόφος Αγίας Πέτρας (EL)

2ος - 3ος μ.Χ. αι. (;)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Όπως για όλα τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αναπαραγωγή των απεικονίσεων των ενεπίγραφων μνημείων απαιτείται άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα επιστημονικά δεδομένα των συλλογών αποτελούν καρπό της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών και συνεργατών του Ινστιτούτου, κατά συνέπεια τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην προέλευσή τους. (EL)
As for all monuments of cultural heritage, permission from the Greek Ministry of Culture is required for the reproduction of photographs of the inscriptions. The scientific data of the collection is the product of research work undertaken by researchers and collaborators of the Institute, therefore copyright for all data in the collection belongs to the Institute for Greek and Roman Antiquity of the National Hellenic Research Foundation. These data may be used freely, provided that there is explicit reference to their provenance. (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.