"Πίναξ Γεωγραφικός της τε παλαιάς και νέας απάσης εγνωσμένης γης"

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use"Πίναξ Γεωγραφικός της τε παλαιάς και νέας απάσης εγνωσμένης γης" (EL)
"Πίναξ Γεωγραφικός της τε παλαιάς και νέας απάσης εγνωσμένης γης" (EN)

Χρύσανθος Νοταράς (EL)
Χρύσανθος Νοταράς (EN)

Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Κατηγορία: Γεωγραφικός Χάρτης (EL)
Διαστάσεις: 250X335mm (EL)
Dimensions: 235X350mm (EN)
Category: Geographical Map (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)

Παγκόσμιος Χάρτης (EL)
World (map) (EN)


1700 (EN)


Γεωγραφικός Χάρτης (EL)
Cartography (EN)


Image

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 133.1q.
Private Collection and Gennadius Library GT 133.1q.
http://hdl.handle.net/10442/01/163266
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163266*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)