Φορέας : Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)  

Η συλλογή περιλαμβάνει έργα Ελλήνων κατασκευαστών και εκδοτών χαρτών από τον 15ο αιώνα έως το 1820. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από χειρόγραφους ναυτικούς χάρτες πορτολάνους (χάρτες που απεικονίζουν τις ακτές και τα λιμάνια) και πορτολάνους άτλαντες, νησολόγια και έντυπους χάρτες και άτλαντες.

Ανακαλύψτε τα 90  τεκμήρια  της συλλογής