"Χάρτα Ναυτική συμμαζωμένη του β΄ μέρους της Μεσογυίου"

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use"Χάρτα Ναυτική συμμαζωμένη του β΄ μέρους της Μεσογυίου" (EL)
"Χάρτα Ναυτική συμμαζωμένη του β΄ μέρους της Μεσογυίου" (EN)

Νικόλαος Κεφαλάς (EL)
Νικόλαος Κεφαλάς (EN)

Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Διαστάσεις: 985X670mm (EL)
Κατηγορία: Ναυτικός Χάρτης (EL)
Category: Hydrographic Chart (EN)
Dimensions: 985X670mm (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)

Ανατολική Μεσόγειος (EL)
Eastern Mediterranean Sea (EN)


1818, 1818 (EN)


Ναυτικός Χάρτης (EL)
Cartography (EN)


Al. Risome. P. Piquet. Νικόλαος Κεφαλάς (EL)
Al. Risome. P. Piquet. Νικόλαος Κεφαλάς (EN)

Image

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Private Collection and Gennadius Library GT 311-312
http://hdl.handle.net/10442/01/163279
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 311-312
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163279*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)