"Ελλάς Αρχιπέλαγος Αλβανία Μακεδονία Ρούμελη και μέρος Ανατολής δια την Ελληνικήν ιστορίαν του Γόλδσμιθ"

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use"Ελλάς Αρχιπέλαγος Αλβανία Μακεδονία Ρούμελη και μέρος Ανατολής δια την Ελληνικήν ιστορίαν του Γόλδσμιθ" (EL)
"Ελλάς Αρχιπέλαγος Αλβανία Μακεδονία Ρούμελη και μέρος Ανατολής δια την Ελληνικήν ιστορίαν του Γόλδσμιθ" (EN)

Δημήτριος Αλεξανδρίδης (EL)
Δημήτριος Αλεξανδρίδης (EN)

Διαστάσεις: 373X382mm (EL)
Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Κατηγορία: Ιστορικός Χάρτης (EL)
Dimensions: 373X382mm (EN)
Category: Historical Map (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)


1807, 1807 (EN)


Ιστορικός Χάρτης (EL)
Cartography (EN)


Image

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη MGL 169.1.
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163293
http://hdl.handle.net/10442/01/163293
Gennadius Library MGL 169.1.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)