"Η Αγία Πόλις Ιερουσαλήμ", Ιεζεκιήλ 38, 12. Ησαΐας 40, 9.

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use"Η Αγία Πόλις Ιερουσαλήμ", Ιεζεκιήλ 38, 12. Ησαΐας 40, 9. (EL)
"Η Αγία Πόλις Ιερουσαλήμ", Ιεζεκιήλ 38, 12. Ησαΐας 40, 9. (EN)

Χρύσανθος Νοταράς (EL)
Χρύσανθος Νοταράς (EN)

Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Κατηγορία: Τοπογραφικό Σχεδιάγραμμα (EL)
Διαστάσεις: 155X111mm (EL)
Dimensions: 155X111mm (EN)
Category: Topographical Plan (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)

Ιερουσαλήμ (EL)
Jerusalem (EN)


1728 (EN)


Χαρτογραφία (EL)
Cartography (EN)


Image

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, T 1680Q.
http://hdl.handle.net/10442/01/163301
Gennadius Library, T 1680Q.
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163301*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)