"Χάρτα εκτεταμμένη του Αρχιπελάγους"

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use"Χάρτα εκτεταμμένη του Αρχιπελάγους" (EL)
"Χάρτα εκτεταμμένη του Αρχιπελάγους" (EN)

Νικόλαος Κεφαλάς (EL)
Νικόλαος Κεφαλάς (EN)

Τεχνική: Χαραγμένος (EL)
Διαστάσεις: 985X670mm (EL)
Κατηγορία: Ναυτικός Χάρτης (EL)
Category: Hydrographic Chart (EN)
Dimensions: 985X670mm (EN)
Technique: Engraved (EN)

Γιώργος Τόλιας (EL)
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ ΕΙΕ (EL)
Institute Of Neohellenic Research/NHRF (EN)
George Tolias (EN)

map (EN)

Αιγαίο Πέλαγος (EL)
Aegean Sea (EN)


1813-1818, 1818 (EN)


Ναυτικός Χάρτης (EL)
Cartography (EN)


Al. Risome. P. Piquet. Νικόλαος Κεφαλάς (EL)
Al. Risome. P. Piquet. Νικόλαος Κεφαλάς (EN)

Image

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/

http://hdl.handle.net/10442/01/163357
Private Collection and Gennadius Library GT 311-312
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη GT 311-312
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163357*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)