Ταμείο Πειραματικής Φυσικής

Ταμείο Πειραματικής Φυσικής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΤαμείο Πειραματικής Φυσικής (EL)

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Πρωτόκολλο (EL)
Protocol (EN)

Μεσαία κωδικοποίηση 1 έγγραφο είναι στα Γερμανικά 2 έγγραφα είναι στα Γαλλικά (EL)

subfolder
Υποφάκελος (EL)
Subfolder (EN)

1891-1892 (EL)Συλλογές (EL)
Παραρτήματα – Προσαρτήματα (EL)
Τιμολέων Αργυρόπουλος, τακτικός καθηγητής, διευθυντής, Πειραματική Φυσική, Όργανα, Ηλίας Οικονόμου, οργανοποιός, εργοστασιάρχης, Εργοστάσιο, Εργασίες, Πειραματικό Ταμείο, Ταμείο Πειραματικής Φυσικής, Ταμείο των Οργάνων της Φυσικής, Έκθεση, Παύλος Ιωάννου, πρύτανης, Κωνσταντίνος Πολυγένης, υφηγητής, γραμματέας, Έφοροι, Καθηγητές, Ονόματα, Εξοπλισμός, Ανάγκες, Ελλείψεις, Όργανα, Κατάλογος, Συνεργαζόμενοι Επαγγελματίες σε Εργασίες του Πανεπιστημίου, Ονόματα, Αστεροσκοπείο Αθηνών, Δημήτριος Αιγινήτης, διευθυντής, Αίτημα, Πειράματα, Οπτική, Διδασκαλία, Έξοδα, Χρηματικά εντάλματα, Πιστώσεις, Πληρωμές, Λογιστήριο, Τιμοκατάλογος, Λογαριασμός, Πρωτόκολλο, Τελωνείο Πειραιά, Παραλαβές (EL)
Ταμείο Πειραματικής Φυσικής (EL)
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός (EL)


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

uoadl:64425*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.