Ταμείο Πειραματικής Φυσικής

Ταμείο Πειραματικής Φυσικής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC_BY_NC_NDΤαμείο Πειραματικής Φυσικής (EL)

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Πρωτόκολλο (EL)
Protocol (EN)

Μεσαία κωδικοποίηση (EL)

subfolder
Υποφάκελος (EL)
Subfolder (EN)

1892-1893 (EL)Συλλογές (EL)
Παραρτήματα – Προσαρτήματα (EL)
Φυσική, Εργαστήριο, Πρακτικές Ασκήσεις, Φοιτητές, Φιλοσοφική Σχολή, Φυσικό Τμήμα, Πειράματα, Εξοπλίσμός, Όργανα, Υλικά, Έκθεση, Αναφορά, Τιμολέων Αργυρόπουλος, τακτικός καθηγητής, Τελωνείο Πειραιά, Παραλαβές, Ιωάννης Πανταζίδης, πρύτανης (EL)
Ταμείο Πειραματικής Φυσικής (EL)
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός (EL)


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

uoadl:64547*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.