Νεοελληνική Χαρακτική: Γενιά 1923-1940

Νεοελληνική Χαρακτική: Γενιά 1923-1940

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία ΤΕΧΝΗ   

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΤΕΧΝΗ  | αποθετήρια EKT   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC_BY_NCΝεοελληνική Χαρακτική: Γενιά 1923-1940 (EL)

ΤΕΧΝΗ-Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία (EL)

Χαρακτηριστικά. Βιογραφικά (EL)
Το ενημερωτικό αυτό τεύχος συνοδεύει την δεύτερη έκθεση έργων ελλήνων χαρακτών που διοργανώνει η ΤΕΧΝΗ σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας (EL)

Συγγραφέας εισαγωγής κλπ.: Χρήστου, Χρύσανθος (EL)
Author of introduction, etc.: Χρήστου, Χρύσανθος (EN)

Κατάλογος (EL)
Catalogue (EN)

Θεσσαλονίκη (EL)

27 σελίδες


1994-11


χαρακτηριστικά (EL)
χαρακτική (EL)


Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.