Τομή του εγκάρσιου ανατολικού τοίχου κατά τον άξονα του με επισήμανση των επεμβάσεων κατά ιστορικές περιόδους και των συνδέσεων των λίθων 23 και 22 κατά την κλασική περίοδο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤομή του εγκάρσιου ανατολικού τοίχου κατά τον άξονα του με επισήμανση των επεμβάσεων κατά ιστορικές περιόδους και των συνδέσεων των λίθων 23 και 22 κατά την κλασική περίοδο (EL)

Section of the east crosswall along the axis indicating areas of restoration interventions by historical period and of the connections of blocks 23 and 22 from the classical period (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Zambas, Kostas (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Μοσχούρη, Κ. (EL)
Designer: Moshouri, K. (EN)

Όψη (EL)
Κάτοψη (EL)
Τομή (EL)
Σχέδιο γραφικής αποκατάστασης (EL)
Graphic reconstruction (EN)
View (EN)
Section (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Σηκός--Εγκάρσιος τοίχος (Ανατολικός) (EL)
Ερέχθειο - Σηκός (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Cella--Crosswall (Eastern) (EN)
Wall (EN)
Erechtheion - Cella (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1982-1-1

Εικόνα

1:20 (EL)
Μελάνι (EL)
1:20 (EN)
Ink (EN)

Ελληνική γλώσσα

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.