Τομή του εγκάρσιου ανατολικού τοίχου κατά τον άξονα του με επισήμανση των επεμβάσεων κατά ιστορικές περιόδους και των συνδέσεων των λίθων 23 και 22 κατά την κλασική περίοδο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share


1982 (EN)
Τομή του εγκάρσιου ανατολικού τοίχου κατά τον άξονα του με επισήμανση των επεμβάσεων κατά ιστορικές περιόδους και των συνδέσεων των λίθων 23 και 22 κατά την κλασική περίοδο (EL)

Section of the east crosswall along the axis indicating areas of restoration interventions by historical period and of the connections of blocks 23 and 22 from the classical period (EN)

Ζάμπας, Κώστας (EL)
Zambas, Kostas (EN)

Δημοσιευμένο (EL)
Published (EN)

Σχεδιαστής: Μοσχούρη, Κ. (EL)
Designer: Moshouri, K. (EN)

Όψη (EL)
Κάτοψη (EL)
Τομή (EL)
Σχέδιο γραφικής αποκατάστασης (EL)
Graphic reconstruction (EN)
View (EN)
Section (EN)
Top view (EN)

Διαφανές (EL)
Transparent paper (EN)

Σηκός--Εγκάρσιος τοίχος (Ανατολικός) (EL)
Ερέχθειο - Σηκός (EL)
Ερέχθειο (EL)
Τοίχος (EL)
Cella--Crosswall (Eastern) (EN)
Wall (EN)
Erechtheion - Cella (EN)
Erechtheion (EN)


Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα (EL)
Athenian Acropolis (Athens, Greece) (EN)

1982-1-1

Image

1:20 (EL)
Μελάνι (EL)
1:20 (EN)
Ink (EN)

Greek

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (EL)
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (EL)
Acropolis Restoration Service (EN)
Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments (EN)

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)