Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Εξερευνήστε 161881 τεκμήρια ποικίλων τύπων
από 43 φορείς περιεχομένου

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Φωτογραφία | 3300 - 2100 π.Χ.
Άγνωστος δημιουργός
Άωτον ΠΕ κύπελλον εκ κοιλότητος στομίου.

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου:  

Συλλογή: Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας