χρονολόγιο  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα ιστορικών περιόδων.

τύποι τεκμηρίων  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα τύπων τεκμηρίου.

66 συλλογές  |  δείτε όλους τους φορείς και τις συλλoγές τους.

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Γλυπτό, Αρχαιολογικό αντικείμενο | 442 - 438 π.Χ.

Εδώ εικονίζεται η πομπή των αυλητών (20-23) και των κιθαριστών (24-27). Οι λίθοι σώζονται αποσπασματικά και συμπληρώνονται με τη βοήθεια των σχεδίων του J. Carrey. Από θραύσματα στα οποία διατηρούνται κεφάλια, βλέπει κανείς ότι πρόκειται για νέους με σγουρά μαλλιά δεμένα με ταινία. Φορούν ποδήρη χειριδωτό χιτώνα και ιμάτιο. Ενώ όλοι είναι στραμμένοι προς τη φορά της πομπής (προς τα αριστερά), ο (26) στέκει κατενώπιον και παίζει την κιθάρα του, διακόπτοντας τη μονοτονία της πορείας. Οι δύο πρώτοι αυλητές (20 & 21) βαδίζουν ο ένας πίσω από τον άλλο, ενώ οι δύο δεύτεροι (22 & 23) ο ένας δίπλα στον άλλο. Στην απόδοση των ενδυμάτων παρατηρείται ποικιλία και αντιθέσεις: λεπτές τρεμουλιαστές πτυχές για την απόδοση των λινών ενδυμάτων έρχονται σε αντίθεση με τις πλατειές και καμιά φορά κυλινδρικές πτυχές των μάλλινων ιματίων.

Φορέας:  Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ)

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου: