χρονολόγιο  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα ιστορικών περιόδων.

τύποι τεκμηρίων  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα τύπων τεκμηρίου.

66 συλλογές  |  δείτε όλους τους φορείς και τις συλλoγές τους.

κάθε μέρα ένα τεκμήριο...

Αγγείο, Αρχαιολογικό αντικείμενο | 6000 - 5000 π.Χ.

Δημήτριος Ρ. Θεοχάρης, Ανασκαφαί  εν Σέσκλω, ΠΑΕ 1962, Πίν. 13α.

Φορέας:  Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου: