χρονολόγιο  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα ιστορικών περιόδων.

τύποι τεκμηρίων  |  πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο μέσα από την σελίδα τύπων τεκμηρίου.

73 συλλογές  |  δείτε όλους τους φορείς και τις συλλoγές τους.

κάθε μέρα ένα τεκμήριο

Εραλδικό μνημείο | 1518

Ιστορικό Σημείωμα: Δημιούργημα της εποχής των σταυροφοριών, ήταν φυσικό το Τάγμα του Οσπιταλίου του Αγίου Ιωάννου της Ιερουσαλήμ να φέρει ως έμβλημά του έναν λευκό σταυρό επί ερυθρού πεδίου. Ακόμη και μετά την υιοθέτηση του σταυρού με τις οκτώ οξύκορφες απολήξεις (Σταυρός της Μάλτας) κατά τον 16ο αι., στις περισσότερες εραλδικές παραστάσεις εξακολούθησε η χρήση του απλού, ελληνικού λεγόμενου, σταυρού.

Φορέας:  Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)

Άδεια χρήσης ψηφιακού αρχείου: