Φορέας : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου  

H παρούσα συλλογή ανήκει στο έργο «Ψηφιακός Οδηγός Περιήγησης με Χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ολογραμμάτων», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. (MIS:5031254). Οι φορείς υλοποίησης του έργου είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών InArts του Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας. Η συλλογή περιλαμβάνει μια σειρά από σημεία ενδιαφέροντος τα οποία βρίσκονται εντός του μνημείου της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 2007, σύμφωνα με το κριτήριο 4 «να αποτελεί ένα εξέχον παράδειγμα κάποιου είδους κτηρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνολογικού συνόλου ή τοπίου, το οποίο καταδεικνύει (α) σημαντικό στάδιο (α) στην ανθρώπινη ιστορία». Η συλλογή δεν εξαντλεί όλα τα σημεία ενδιαφέροντος του μνημείου, αναφέρεται σε εκείνα που περιγράφονται και αναλύονται στο Σχέδιο Διαχείρισης του Μνημείου για την περίοδο 2006-2012. Περιλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, εκκλησίες, μουσεία, μνημεία, κ.α. Στόχος του έργου, μέσω της παρούσας συλλογής και των τεκμηρίων της είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του μνημείου της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, δίνοντας ιστορική πληροφόρηση για κάθε σημείο ενδιαφέροντος και πολυμεσικό υλικό που έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό.

Ανακαλύψτε τα 80  τεκμήρια  της συλλογής