συλλογή | 19.262 τεκμήρια

Φορέας : Ακαδημία Αθηνών  

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

Στόχος του Kέντρου είναι η συλλογή, μελέτη και προβολή πηγών που αφορούν στην ιστορία του μητροπολιτικού, περιφερειακού και απόδημου ελληνισμού από το 19ο αιώνα και εξής. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνεται χειρόγραφο ή μικροφωτογραφημένο υλικό, διατηρείται βιβλιοθήκη, εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα, πραγματοποιούνται εκδόσεις και οργανώνονται δραστηριότητες σχετιζόμενες με την πραγμάτωση των στόχων του.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Ελληνική Επανάσταση και Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Ψηφιοποιημένες συλλογές του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (16.108), Ελληνική Επανάσταση και Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Ψηφιοποιημένες συλλογές εντύπων του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (1.454), Εκδόσεις έργων από τη βιβλιοθήκη της οικογένειας Ραγκαβή (606), Φωτογραφική Συλλογή Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή νεότ. (549), Sketches from the Journals of James Skene (243), Αρχείο Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου (128), Άρθρα του Περιοδικού Νεοελληνικά Ιστορικά του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (87), Βιβλία του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού (42), Οικιστικός και Χωροταξικός Χάρτης της Ελλάδος. Έκδοσις του Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως (32), Νεοελληνικά Ιστορικά (6), Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας (3), Αρχείο Νίκου Καζαντζάκη (2), Προκήρυξη Αλέξανδρου Υψηλάντη (2)