συλλογή | 88.315 τεκμήρια

Φορέας : Ακαδημία Αθηνών  

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

Το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ) ασχολείται με την έρευνα του μεσαιωνικού και νέου Ελληνισμού κατά την περίοδο κυρίως της Τουρκοκρατίας και Βενετοκρατίας.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το SearchCulture.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Κείμενο (88.267), Ευρετήριο (86.680), Καρτέλα ευρετηρίου (86.680), Έγγραφο (1.561), Επιστολή (1.555), Χειρόγραφο (25), Αφίσα (1), Εκτύπωση (1), Δισδιάστατα γραφικά (1), Έντυπο υλικό (1), Περιοδική έκδοση (1), Φύλλο εφημερίδας (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.) (86.680), Ελληνική Επανάσταση - Ενότητα αρχείων KEMNE (1.635)